Спеціальності

КОЛЕДЖ ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 
для підготовки фахівців за такими спеціальностями:


ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
 (на базі 9 та 11 класів)

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
за спеціальностями:

  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Економіка
  • Комп'ютерні науки та інформаційні технології
  • Енергетичне машинобудування
  • Харчові технології      спеціалізації:

    1. Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів                                                                                      
    2. Виробництво харчової продукції

                                   


  ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ

На базі коледжу здійснює підготовку фахівців Національний університет харчових технологій (м.Київ) за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси,банківська справа та страхування», «Харчові технології», «Галузеве машинобудування», «Комп'ютерні науки та інформаційні технології». Випускники коледжу здобувають освітній ступінь «бакалавр» за відповідною спеціальністю за скороченим терміном навчання.