Етапи вступної кампанії

Етапи вступної кампанії

 

Денна форма навчання

 

вступники на основі освіти

 

базової загальної середньої

 

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

 

01 липня

 

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

 

1800
14 липня

 

1800
01 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

 

1800
08 серпня

Строки проведення вступних іспитів

 

з 15 по 22 липня

 

з 02 до 07 серпня

Строки проведення співбесід

 

з 15 по 22 липня

 

з 02 до 04 серпня

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 за держав­ним (регіональним) замовленням

– не пізніше 1200 05 серпня

 

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1800 07 серпня

 

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення за ре­зуль­татами співбесіди та за квотами-2

– не пізніше 1200 08 серпня

 

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення

– не пізніше 1200
24 липня

– не пізніше 1200
09 серпня

 

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200 29 липня

– не пізніше 1200 12 серпня

 

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання на місця за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 29 серпня

– не пізніше 29 серпня

 

Терміни зарахування вступників на навчання на місця державного або регіонального замовлення

– не пізніше 1200
31 липня

– не пізніше 1200 14 серпня

 

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

– не пізніше 30 серпня

– не пізніше 30 вересня

 

Терміни переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 07 серпня

– не пізніше 21 серпня