Працевлаштування студентів

   З метою працевлаштування випускників в коледжі створено підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню, ведеться регулярна співпраця з міським, районним та обласним центрами зайнятості, організаціями та підприємствами, в яких проходять виробничу практику студенти з подальшим їх працевлаштуванням. Створено банк потенційних роботодавців.

   У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України “Про вищу освіту”, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують працевлаштування випускників вищихнавчальнихзакладів, наказами директора, Положенням про Коледж та Положенням пропідрозділ.

Порядок створення  підрозділу:

   Штат підрозділу складається з заступника директора з навчальної роботи; завідувача виробничою практикою; завідувачів відділеннями; голів механічних, економічних, технологічних циклових комісій; голови студентського профспілкового комітету; інспектора з кадрів; спеціаліста з працевлаштування.

  Спеціаліст з працевлаштування, Францев Руслан Васильович організовує свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

  Метою створення Відділу є підвищення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, сприяння забезпеченню випускників першим робочим місцем, підвищенню їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Завданнями відділу є:

1. Проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює наш заклад;

2. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

3. Координація дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості і підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг;

4. Інформування випускників і студентів університету про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

5. Здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання. Подання державній службі зайнятості за місцем проживання випускника, y якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомості про нього (за його згодою) та спільний з державною службою зайнятості пошук першого робочого місця.

Відділ розміщений  на першому поверсі, каб. № 17

З метою підвищення конкурентоспроможності випускників для студентів за участю фахівців центру зайнятості проводять семінари з питань формування у студентів навиків з техніки самостійного пошуку роботи, консультування студентів з питань планування професійної кар’єри, працевлаштування в сучасних умовах  тощо.

Студенти розглядають особливості вдалого проходження співбесіди під час працевлаштування, знайомляться зі структурою нормативно-інформаційної бази центру зайнятості.

В розрізі  навчальних дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням»  та «Правознавство» студенти вивчають та набувають практичних навичок з тем: «Складання резюме», «Ведення ділової телефонної розмови з роботодавцем», «Умови укладання трудового договору», «Особливості праці молоді».

  З метою формування у студентів практичних навичок працевлаштування в умовах ринкової економіки запроваджено вивчення навчальної дисципліни  «Чинники успішного працевлаштування за фахом».

Викладачами коледжу  при викладанні дисципліни використовуються такі інноваційні підходи , як ділові ігри, ситуації з умисно запланованими помилками, інформаційний моніторинг та тренувальні вправи практичного спрямування.

 

ТЕЛЕФОНИ ЦЕНТРІВ ЗАЙНЯТОСТІ

Кам‘янець-Подільський МЦЗ

Кам’янець-ПодільськийРЦЗ

(249)3-33-83;3-32-74
(249) 5-00-12; 9-12-14

 Безкоштовний сервіс http://neuvoo.com.ua/uk  який дає змогу швидко та самостійно шукати роботу.

Веб-сайти з пошуку роботи та працівників:

http://www.trud.ua/

http://www.trud.gov.ua

http://www.work.ua/

http://rabota.ua/

http://www.jobs.ua

http://www.parta.com.ua/rabota/

http://www.hh.ua/