Турнір

  Турнір юних економістів «Актуальні економічні питання в Україні» (викладачі Толстопятова Д.Г., Шевчук А.М.) було проведено як захід-презентацію.

                                  

 Цікаві тематичні повідомлення-презентації, що висвітлювали економічні та фінансові проблеми в Україні, презентували студенти 831 та 731 груп.

                                 

 Використання інноваційних технологій пожвавило та урізноманітнило навчальний процес, мало величезний мотиваційний потенціал, сприяло  принципам індивідуалізації навчання, дало широкі можливості для підвищення його якості.

                                  

Круглий стіл

 23.03.2016р., в рамках декади комісії економічних дисциплін, відбувся круглий стіл з проблем та сучасних підходів до працевлаштування молодих спеціалістів. Студенти випускних курсів, під керівництвом викладачів комісії, підготували цікаві та змістовні матеріали, презентації, які були предметом обговорення на засіданні круглого столу. Спілкування проходило відверто, цікаво та жваво – ми разом шукали шляхи до перспективного професійного зростання.

                                  

 

 Найбільш змістовні презентації підготували студенти 541 групи  

Коляновський Володимир

                                                     

Стародуб Іван 

                                                     

Марисик Сергій

                                                   

Науково-практична конференція

  15 березня 2016 року в рамках декади циклової комісії економічних дисциплін було проведено науково-практичну конференцію на тему: «Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств харчової промисловості» зі студентами 3,4 курсів технологічного відділення.

                                  

  Метою конференції було ознайомлення студентів 3-го курсу з організацією виробництва підприємств та результатами їх господарської діяльності.

                                                    

  Виступали з інформацією наступні студенти 641 групи: Шевчук Алевтина _ ТОВ «Український кристал» м. Кам’янець-Подільський;  Дідур Яна – ТОВ «Агробізнес» смт. Нова Ушиця; Колединська Катерина – ТОВ «Стіомі-холдінг» м. Хмельницький.

                                  

  Захід провели викладачі Банзула К.Є і Караваєва С.М.

                                  

Конференція на тему: "Форми кредиту"

  16.03.2016 року в рамках декади циклової комісії економічних дисциплін відбулася конференція на тему: "Форми кредиту та організація кредитних відносин".

 Зі вступним словом виступила викладач Волошина Ф.С., яка зазначила, що для стабільного функціонування виробничого процесу підприємствам слід мати певні запаси матеріальних і фінансових ресурсів. Закономірним явищем для підприємств є формування ресурсів, в першу чергу, за рахунок власних джерел. Однак через різноманітні обставини як загальні, так і специфічні для кожного підприємства, потреба в додаткових фінансових ресурсах може раптово і стрімко зростати, що й зумовлює необхідність одержання кредиту .

                                 

 Кредит  використовують як великі підприємства та об'єднання, так і малі виробничі, сільськогосподарські та торгові структури, як держава, уряд, так і окремі фізичні особи.

                                  

Кредиторами можуть бути:

- банки та спеціалізовані фінансово-кредитні інститути (банківський, лізинговий кредити);

- підприємства (комерційний кредит );                   

- держава (державний кредит, який надається через уповноважені банки);

- міжнародні фінансово-кредитні установи (відкриття кредитних ліній через уповноважені банки).

В залежності від комбінації суб'єктів кредитної угоди можна виділити основні види кредиту:

- банківський, - комерційний, - споживчий, - державний, - міжнародний.

 До плану конференції входили такі доповіді:

1.  Банківський кредит - Огай  О. С.

                                  

2.  Комерційний кредит - Яковчук К.А.

                                                    

3.  Споживчий кредит -  Усик У.О.

                                  

4.  Державний  кредит - Віщун Д.В.

                                 

5.  Міжнародний кредит - Моргуш М.М.

                                  

 

Міжнародна науково-практична конференція

  5 грудня 2015 року на базі Луцького національного технічного університету відбулася VII  Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки».

 Із своїм виступом та доповіддю прийняв участь студент 331 групи спеціальності «Бухгалтерський облік» Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ Гаврилюк Богдан (науковий керівник к.е.н. Толстопятова Д.Г., рецензент професор, к.е.н., доцент Садовська І.Б.)

                                                     

                                  

 Гаврилюка Богдана нагороджено дипломом першого ступеня у номінації молодий науковець за творчий підхід до вирішення наукової проблеми.