Зустріч з фінансовим експертом, головою комітету економістів України

  В понеділок 5 грудня 2016 року у актовій залі Подільського державного аграрно-технічного університету відбулась зустріч студентів і професорсько-викладацького складу з фінансовим експертом, головою комітету економістів України Новаком Андрієм Яремовичем.

                                                    

  Від Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ прийняли участь викладачі економічних дисциплін: к.е.н. Толстопятова Д.Г., Орлицька О.О., Бурденюк С.В. та студенти економічного відділення випускних 331 «Бухгалтерський облік», 731 «Економіка підприємства», 831 «Фінанси та кредит» груп.

                                 

                                 

                                  

                                  

  Під час зустрічі було проведено презентацію книги «Як підняти українську економіку», в якій розкрито методологічні засади проведення економічної політики України, запропоновано цілісну модель формування конкурентоздатної та ефективної української економічної системи в сучасних умовах глобалізації світових економічних відносин.

                                               

                                  

  Студенти нашого коледжу взяли активну участь у обговоренні актуальних питань щодо розвитку економіки в країні.

                                  

Бінарний урок

 28 листопада 2016 року у 331 групі спеціальності «Бухгалтерський облік» на економічному відділенні проведено відкритий бінарний урок (макроекономіка та українська мова за професійним спрямуванням), який провели к.е.н., завідуюча економічним відділенням Толстопятова Діана Григорівна та викладач-методист Коваль Тетяна Анатоліївна.

                                  

  Тема уроку: «Світова валютна система та механізм зовнішньоекономічної діяльності країни (дисципліна «Макроекономіка») та «Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни» (дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням»).

                                                      

  Бінарний урок – це заняття, яке побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін. У сучасному тлумаченні бінарний урок повинен бути побудований на активному використанні комп’ютерної техніки на уроках із спеціальних дисциплін.

                                  

Це нетрадиційний вид уроку. Бінарний урок по своїй природі є однієї з форм проекту, а саме, звичайно це міжпредметний, внутрішній короткостроковий чи середньої тривалості проект.

                                  

 Бінарні уроки дозволяють інтегрувати знання з різних областей для рішення однієї проблеми, дають можливість застосувати отримані знання на практиці.

                                  

  Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: студенти одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду.

                                  

                                  

                                  

 Ефективність бінарних уроків залежить від дотримання таких педагогічних умов: правильного виділення міжпредметних багатопланових об’єктів за допомогою аналізу навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи викладачів із підготовки уроку; узгодженості дій викладачів та студентів під час уроку.

                                  

ЕКОНОМІЧНИЙ ТУРНІР СЕРЕД ТЕХНІКУМІВ ТА КОЛЕДЖІВ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  Вже традиційним стало прийняття участі студентами економічного відділення у  економічного турніру на базі економічного факультету ПДАТУ, активними учасниками якого є ініціативні, завзяті, креативні та ерудовані студенти.

  27 квітня за перемогу боролися представники 5 команд, сформованих зі студентів технікумів та коледжів західного регіону України.

  Учасники турніру представляли Кіцманський технікум ПДАТУ, Хотинський технікум ПДАТУ, Шепетівський технікум ПДАТУ та Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ.

 У турнірі взяли участь дві команди Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ «КОПІЙОЧКА» і «АКЦІОНЕРИ» керівниками яких є Толстопятова Д.Г. та Шевчук А.М.

Студенти 821 групи представляли команду «КОПІЙОЧКА» у складі:

Яковчук Катерини – капітан команди

Бондарчук Іванни

Вишинської Оксани

Фурмана Владислава

Хомана Олександра

                                  

Студенти 731 групи представляли команду «АКЦІОНЕРИ» у складі:

Мозолюка Руслана – капітан команди

Гута Володимира

Карпової Анастасії

Кудринецької Ірини

Підскоцької Ольги

                                  

Студенти висловлювали свої думки, ділились знаннями та здібностями. Доповідачі представляли свої презентації та інформаційний матеріал.

                                 

За результатами змагань почесне друге місце зайняли представники команди «КОПІЙОЧКА» Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ.

Усі команди-учасники були нагороджені грамотами, а керівники команд Толстопятова Д.Г. та Шевчук А.М.  – подяками за співпрацю із економічним факультетом ПДАТУ.

                                  

Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах

10 листопада 2016 року на базі економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнко кафедрою «Економіки підприємства» був проведений економічний форум на тему «Актуальні питання розвитку економіки в сучасних умовах». Такий захід вже став традиційним. На ньому зустрічаються студенти різних закладів і в дружній, невимушеній атмосфері спілкуються з актуальних економічних питань.

                                  

  Цього року на форумі були присутні студенти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнко, Кам’янець-Подільське відділення ІДКЕП (Податковий коледж), Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ, Кам’янець-Подільського планово-економічного коледжу, Гусятинського коледжу ТНТУ  імені Пулюя, Хотинського технікуму Подільського державного аграрно-технічного університету.

                                  

                                  

 Коледж харчової промисловості НУХТ представляла потужна команда студентів економічного відділення: Яковчук К., Закордонець В., Фурман В., Боднарчук І.,  Вишинська О., Кухарчук А. Керівником команди студентів економічного відділення виступала к.е.н., завідуюча економічним відділенням Толстопятова Діана Григорівна.

                                  

                                  

                                  

  У дружніх дебатах студенти обговорювали питання стратегії розвитку підприємства у конкурентному середовищі, менеджменту, маркетингу в системі управління підприємством, особливостей розвитку інноваційної діяльності підприємств в умовах тіньової економіки та розвитку сфери гостинності в Україні та регіоні.

                                  

                                  

  Дякуємо організаторам за запрошення та всім учасникам за плідну працю та цікаві дискусії. 

                                                    

                                  

Public relations

  24.03.2016р., в рамках декади комісії економічних дисциплін, відбулася конференція на тему: Public relations”, як потужний інструмент створення та збереження іміджу фірми».

                                 

                                  

 

  У конференції брали участь усі студенти 2-го курсу економічного відділення. Свої доповіді підготували студенти 721 групи: Чорний Сергій, Пантелей Дмитро, Матковський Данило та Юзвенко Андрій.