Фізична організація розділів на диску

   В Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ було проведено відкрите заняття з дисципліни «Операційні системи» на тему «Фізична організація розділів на диску, неперервне розміщення файлів, розміщення файлів зв’язними списками, індексоване розміщення файлів» викладачем  Городинською Л.М. в 941 групі.

                                     

                                     

 

  Метою заняття було ознайомити студентів з фізичною організацією розділів на диску та відмінностями між поширеними файловими системами. Для досягнення мети викладачем було передбачено велику кількість інформації представленої у вигляді презентації, демонстрації процесу розподілу інформації по кластерах з допомогою табличного процесора Excel та відповідних діалогових вікон операційної системи Windows. Активізація пізнавальної діяльності студентів організована різними методами: словесними, наочними, пояснювально-ілюстративними, частково-пошуковими, набуттям нових знань. Перевірка і оцінювання знань проведені колективною грою та тестуванням.

                                     

                                     

   Заняття пройшло жваво, всі студенти долучалися до обговорень та проявляли свою активність впродовж пари.