Захист звітів з виробничої практики

    26 травня 2017 р. в Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ відбувся захист звітів з виробничої практики студентами 3 курсу денної форми навчання економічного відділення за спеціальностями «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит».

                                  

                                  

  Під час виробничої практики студенти мали можливість ознайомитись з технологічним процесом виробництва, вивчити організаційно-економічну діяльність підприємства, виконувати професійні обов’язки відповідно штатного розпису та окремі доручення фахівців, опрацьовувати фінансову звітність. Вони отримали змогу випробувати свої знання і вміння у розв’язанні виробничих проблем і прийнятті управлінських рішень.

                                  

                                  

  Результат виконання програми виробничої практики студенти представили у формі звіту, доповіді та електронної презентації, в яких висвітлювались особливості та умови проходження практики на відповідних базах практики. За результатами доповідей студенти відповідали на питання щодо організації та напрямів діяльності бази практики, аналізу фінансового стану, організації системи охорони праці та фахові питання, пропонували шляхи удосконалення організації обліку, методів оцінки та зміцнення фінансового стану підприємства або банківської установи. Також обговорювались можливості подальшого працевлаштування на тих місцях, де проходили практику.

                                  

  В цілому, рівень представлених до захисту робіт, та безпосередній хід їхнього захисту переконливо засвідчили, що випускники економічного відділення показали себе як висококваліфіковані спеціалісти, які здатні досліджувати і вирішувати складні завдання, і які є гідним молодим поповненням рядів вітчизняних економістів.