Навчальна практика з програмування №1

   Студенти Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ 921 групи успішно закріпили знання з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» навчальною практикою з програмування №1.

                                  

                                  

   Використовуючи сучасне середовище програмування С++ студенти удосконалили теоретичний матеріал з мови програмування, виробили навики власного стилю програмування, навчилися логічно вирішувати різні завдання.

                                  

                                  

  Майбутні програмісти перевірили особисті якості, такі як: терплячість, працелюбність, витривалість, допитливість, наполегливість, дисциплінованість, охайність, прагнення самовдосконалюватися.

                                   

  Розуміння того, що програмування – це основа майбутньої професії та частина життя, надихнуло студентів до творчих ідей при розв’язуванні життєвих задач.