Закони Г. Менделя

   В Кам’янець-Подільському коледжі харчової промисловості НУХТ відбувся відкритий урок на тему «Закони Г. Менделя, їх статистичний характер та цитологічні основи».

 Метою відкритого уроку було: розкрити закономірності та цитологічні основи спадковості; ознайомити з законами встановленими Г.Менделем; познайомити з стилем роботи дослідника. Формування наукового мислення та світогляду; аналітичних та статистичних методичних навичок. Вміння порівнювати та робити висновки, виводити закономірності.

                                 

                                  

 На відкритому уроці було розглянуто біографію Менделя й опи­сано, як він ставив свої досліди з горохом та доповідь його 8 лютого 1865 р. Г.Мендель  в Брюннській спілці   природодослідників. Формулюванню кожного закону передує опис експерименту його результатів  та розгляд цитологічних основ . Робота налагоджена таким чином щоб студенти самі навчилися теоретично моделювати дослідження, робити теоретичні виснов­ки з результатів експерименту; спираючись на вже наявні в студентів знання, показати, що закони Менделя визначаються цитологічними механізмами перебігу мейозу, законом чистоти гамет, випадковою зустріч­чю гамет при заплідненні; показати, що закон незалежного успадковування слушний тільки для ситуації, коли гени розташовані в різних парах хромосом, тобто не належать до однієї групи зчеплення.

                                 

 Також студенти мали можливість переглянути презентації та уривки відео-фільма про життя та дослідження Г.Менделя.