Філологічні дисципліни

У складі комісії 10 педагогів коледжу, які викладають предмети “Українська мова”, “Українська література”, “Світова література”, “Іноземна мова”, а також дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”.

Основні завдання членів комісії філологічних дисциплін:

•  забезпечення якісної підготовки студентів, що передбачає розвиток молодої людини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, створення умов для самовизначення, самореалізації,

•  розвиток різноманітних видів компетенції: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, дискурсивно-стратегічної, соціолінгвістичної, соціокультурної, загальнонавчальної,

•  розробка сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес,

•  виховання етнонаціональних, громадянських, загальнолюдських, особистісних якостей у громадян-патріотів України на основі педагогік толерантності, миру, діалогу культур, особистісно орієнтованої освіти, сучасних методик.

З жовтня 2008 року комісію філологічних дисциплін очолює Грібова Тетяна Валентинівна – викладач І категорії, у 2002 році закінчила магістратуру Кам'янець-Подільського державного університету за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Російська мова і література, зарубіжна література". Працює над проблемою виховання творчої особистості студента, розвитку його естетичних смаків та уподобань, неодноразово організовувала літературні вечори, зустрічі та екскурсії, що мали неабиякий успіх у студентської молоді. Веде гурток світової літератури за напрямом літературознавчого аналізу художнього тексту. Майстерно впроваджує у навчальний процес інтерактивний метод, формуючи комунікативні здібності у студентів, створює необхідні умови для повної самореалізації і всебічного розвитку особистості, вдосконалення її творчих нахилів, демократизації взаємин у колективі.

 Загоруйко Ірина Іванівна - викладач вищої категорії, працює у коледжі харчової промисловості з 1997 року. У червні 2007 року закінчила магістратуру Кам'янець-Подільського державного університету за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Англійська мова та література”, склала кандидатські іспити. Успішно працює над проблемами системного формування іншомовної комунікативної компетенції студентів, особистісно орієнтованого підходу до викладання англійської мови, використання креативних освітніх технологій, що спрямовані на інтелектуальне та духовне вдосконалення кожної особистості. Перевагу віддає проблемно пошуковим завданням, мовним, рольовим іграм, проектній діяльності.

Дмитренко Ольга Віталіївна – викладач І категорії, працює у коледжі з 1997 року. Постійно шукає нові форми та засоби викладу матеріалу, які б відповідали інтересам студента та підвищували його мотивацію щодо вивчення англійської мови. Досліджує психологічний аспект комунікативних ігор у навчальній діяльності, механізми активізації когнітивних процесів.

Жуковська Оксана Анатоліївна – викладач І категорії, працює в навчальному закладі з 2004 року. Закінчила магістратуру Кам'янець-Подільського державного університету за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Англійська мова та література”. Викладає іноземну мову. Застосовує інтерактивні методи навчання, здійснює творчий підхід до викладання дисципліни, цікавиться питаннями інноваційного оцінювання знань з іноземної мови.

Мисів Олена Юріївна – викладач І категорії, працює у коледжі харчової промисловості з вересня 2003 року. Навчаючись в магістратурі Кам'янець-Подільського державного університету, працювала над темою “Комунікативно-прагматична характеристика дискурсу персонажів мовних особистостей”. Викладає англійську та німецьку мови. Формує у юнаків та дівчат вміння та бажання вчитися, практично і творчо застосовувати здобуті знання, розвиває науково-пізнавальну активність студентів.

Коваль Тетяна Анатоліївна – викладач вищої категорії, працює у коледжі харчової промисловості з вересня 2002 року. У 2005 році Тетяна Анатоліївна закінчила магістратуру Кам'янець-Подільського державного університету за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література”. Працює над проблемою “Розвиток зв'язного мовлення на уроках української словесності”. За час роботи провела цікаві бінарні уроки з використанням інноваційних технологій, історичних екскурсів та ілюстрацій, а також урок-інсценізацію. У коледжі керує гуртком художньої самодіяльності, її вихованці неодноразово посідали призові місця міського конкурсу “Талант”.

Кундиловська Наталія Іванівна – викладач вищої категорії, викладач-методист, працює в коледжі з 1993 року. З 2002 по 2007 рік очолювала циклову комісію, а з березня 2007 року обіймає посаду методиста коледжу. Розробляє і впроваджує у навчальний процес методику використання комп'ютерної техніки на уроках іноземної мови. У своїй педагогічній діяльності Наталя Іванівна надає перевагу живому спілкуванню, застосовуючи ситуативний метод. Відзначена грамотою Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі для вчителів англійської мови загальноосвітніх навчальних закладів, що проводився в 2007-2008 роках представництвом "Пірсон Ед'юкейшен" (Лонгман) за сприяння Міністерства освіти і науки та інформаційної підтримки журналу "Іноземні мови в навчальних закладах" видавництва "Педагогічна преса". У 2008 році була запрошена до співпраці у галузі обміну фахівцями освітнім центром Берліну при Міжнародній Спілці вільних виконавців молодіжної, соціальної та освітньої роботи в Німеччині.

Залевська Наталя Сергіївна - викладає іноземну мову та українську мову (за професійним спрямуванням). Працює в коледжі з 2008 року.