Механічні дисципліни

Циклова комісія механічних дисциплін створена у 1976 році. Вперше її очолив Прокопенко Микола Микитович. Значний внесок в зміцнення методичної бази і розвиток технічної творчості зробив Варфоломєеєв А.Й. В різні роки циклову комісію очолювали Варфоломеєв А.Й., Ледньов А.М., Попович Н.Я., Пилипенко В.М., Дембовський Л.О.

Бочарніков Сергій Давидович. Викладач 1 категорії, за фахом інженер-механік. В коледжі працює з 1979 року. Працював майстром виробничого навчання. За його активної участі побудоване окреме приміщення механічних майстерень з навчальними аудиторіями. Бочарніков С.Д. багато років є завідувачем механічними майстернями і займається практичною підготовкою майбутніх механіків. Викладає дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Безпека життєдіяльності», є керівником дипломного проектування.

Дембовський Леонід Олександрович. Викладач вищої категорії, випускник коледжу, має спеціальність інженера-механіка. Викладачем працює з 1982 року. За період роботи працював завідувачем механічними майстернями, виконує роботу голови циклової комісії механічних дисциплін. Під його керівництвом створені лабораторні установки з дисципліни «Процеси і апарати галузі». Викладає дисципліни спеціального циклу: «Процеси і апарати галузі», «Основи гідравліки і холодотехніки», «Теплотехніка», «<Будова і експлуатація обладнання», керівник дипломного проектування.

Пилипенко Василь Михайлович. Старший викладач, за фахом інженер-механік. В коледжі працює з 1982 року. Багато років очолював циклову комісію механічних дисциплін, створив кабінети і лабораторії будови та експлуатації обладнання, автоматизації виробничих процесів, активно займається технічною творчістю. Під його керівництвом виготовлена значна кількість моделей обладнання. З 2005 року – завідувач механічного відділення.

Викладає дисципліни «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Автоматизація виробництва».

Попович Наталія Яківна. Завідуюча механічним відділенням. За фахом інженер-технолог та інженер-педагог. У коледжі працює з 1980 року. Попович Н.Я. викладає дисципліни «Технологічне обладнання галузі», «Основи охорони праці», «Основи наукових досліджень і технічної творчості». Автор навчального видання «Обладнання хлібопекарського виробництва».

Федорів Віктор Михайлович – кандидат технічних наук, викладач-методист. Федорів В.М. випускник коледжу 1985 року. В коледжі працює з 1994 року. Захистив дисертаційну роботу на тему: «Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкції просіювачів».Викладач дисциплін «Основи охорони праці», «Процеси і апарати харчових виробництв», «Теплотехніка»«<Будова і експлуатація обладнання».

Францев Руслан Васильович - викладач загальнотехнічних дисциплін. В коледжі працює з 2009 року. Закінчив національний університет харчових технологій по спеціальності інженер-механік. Друга вища освіта - юридична. Викладає дисципліни "Інженерна графіка", "Устаткування закладів рестаранного господарства", "Автоматизацію виробництва"