Фізико-математичні дисципліни

 

 

ІСТОРІЯ комісії фізико-математичних дисциплін

 

Циклова комісія фізико-математичних дисциплін створена в липні 1944 року. В жовтні 1961 року технікум харчової промисловості переїхав з м. Київ у м. Кам'янець-Подільський. Головою комісії фізико-математичних дисциплін стала Думанська Ромуальда Андріївна, яка 18 років очолювала її, згуртувавши колектив викладачів-однодумців. У різні роки комісію фізико-математичних дисциплін очолювали Романова Алла Ульянівна, Трачук Діана Володимирівна, Форкун Валентина Петрівна, Твариньска Тетяна Миколаївна. Протягом всього періоду свого існування комісія працює над підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.

 

Головна мета роботи циклової комісії фізико-математичних дисциплін полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання різноманітної складності. Досягнення цієї мети ЦК здійснює шляхом:

•  навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;
•  методичної роботи кожного викладача – члена комісії; 
•  підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, застосування нових педагогічних технологій; 
•  вдосконалення навчально-методичної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів;
•  організації самостійної роботи студентів.

 

Чаплигіна Тетяна В'ячеславівна голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін. Має кваліфікацію «викладач вищої категорії» та звання «викладач методист». В 1992 році закінчила з відзнакою фізико – математичний факультет Кам'янець–Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського. У коледжі працює з 1993 року, викладає: “Вища математика”, “Математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”, протягом 2003-2006 років викладала “Основи дискретної математики” та “Математичну логіку”. 
З січня 2008 року є головою методичного об'єднання математиків ВНЗ І-ІІ рівня акредитації м. Кам'янець-Подільського. Неодноразово нагороджувалась дипломами та почесними грамотами за підготовку призерів міських та обласних олімпіад з математики. Викладач є автором навчальних програм з дисциплін “Теорія ймовірностей та математична статистика”, “Основи дискретної математики”, “Математична логіка“, “Вища математика“. Отримувала свідоцтва про участь у виставці передового педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ по підготовці молодих спеціалістів Міністерства аграрної політики України. В 2004 році успішно закінчила магістратуру при Кам'янець-Подільському державному університеті (тема магістерської роботи: “Проекційно-ітеративний метод та його модифікації”)

 

 

 

 

 

 

Семенишен Олег Михайлович   - викладач вищої категорії, викладач-методист. В 1980 році закінчив фізико-математичний факультет Кам'янець–Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського. Працює в коледжі з 1985 року, викладає предмети «Фізика», «Астрономія», дисципліни «Електротехніка і електрообладнання», «Основи електротехніки та електроніки», «Електротехніка». У період з 2003 по 2007 рік виконував обов'язки голови профкому коледжу. Створив лабораторію електротехніки і основ електроніки. Готує призерів міської олімпіади з фізики.

Килимник Сергій Миколайович   працює в коледжі з 2006 року, викладає предмети «Фізика», «Астрономія», дисципліни «Фізика», «Основи електротехніки», має кваліфікацію «спеціаліст першої категорії». В 1993 закінчи в фізико – математичн ий факультет Кам'янець–Подільського педагогічного інституту ім. В.П. Затонського. В 2009 р. закінчив магістратуру при Кам'янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка та став аспірантом кафедри методики викладання фізики та ТЗН при Кам'янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка. З 2010 року виконує обов'язки голови профкому коледжу.

Мельник Лілія Василівна працює в коледжі з 2005 року, викладає предмет «Математика», дисципліни «Основи дискретної математики», «Вища математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика». В 2004 році закінчила фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного університету. Викладач – автор навчальних програм з дисципліни «Вища математика». Має кваліфікацію «викладач другої категорії»

Дудіна Наталія Віталіївна   працює в коледжі з 2005 року, викладає предмети «Математика», «Основи інформатики», дисципліни «Основи дискретної математики», «Вища математика».В 2005 році закінчила фізико-математичний факультет Кам'янець-Подільського державного університету. Має кваліфікацію «викладач другої категорії»