Економічні дисципліни

Циклова комісія економічних дисциплін є провідною при підготовці молодших спеціалістів економічного відділення коледжу харчової промисловості НУХТ.

Концепція діяльності ЦК полягає в підготовці нового покоління фахівців, розроблена з урахуванням Закону України «Про вищу освіту». Програми «Освіта ХХІ століття» на базі сучасних стандартів освіти.

 В комісії економічних дисциплін працюють 12 викладачів, які спрямовують свою діяльність на удосконалення навчального процесу на основі новітніх педагогічних технологій для підготовки високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців.


Циклова комісія живе цікавим і насиченим життям: працюють гуртки «Юний бухгалтер», «Економіст», «Ревізор»; проводяться брейн-ринги та КВК, зустрічі з фахівцями підприємств міста. Це дає змогу виховати не лише вправного фахівця, а й творчу особистість, яка працюватиме на благо незалежної України

 

 

Толстопятова Діана Григорівна

 

 

 

Завідувач економічного відділення коледжу. Кандидат економічних наук, викладач вищої категорії. Закінчила Хмельницький технологічний університет Поділля за спеціальністю "Управління трудовими ресурсами".

 

Викладає дисципліни: "Макроекономіка", "Інформаційні системи і технології на підприємстві", "Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах".

 

Нагороджена грамотою за активну участь в науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу ПДАТА і кращу доповідь, подякою управління економіки і відділу у справах сім’ї та молоді Кам’янець-Подільської міської ради за активну участь в організації проведення міського конкурсу бізнес-планів і допомогу конкурсантам у виконанні робіт (2007 рік), подякою за активну участь у проведенні І Міжрегіонального конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентів структурних підрозділів І-ІІ рівнів акредитації Національного університету харчових технологій у номінації «Студентські ініціативи» у м. Сміла (2010 рік), грамотою за високі  спортивні   досягнення   студентів   економічного відділення та внесок у розвиток спорту і здорового способу життя (2011  рік), грамотою   Ради   директорів   вищих   навчальних   закладів   І-ІІ   рівнів акредитації Хмельницької області  за  багаторічну  сумлінну  працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівника освіти (2012 рік).

 

Караваєва Світлана Миколаївна

 

Голова циклової комісії економічних дисциплін,старший викладач вищої категорії. Працює в коледжі з 1992 року. Закінчила  Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю інженер-економіст. В 2000 році закінчила педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті за спеціальністю економіст-педагог. В 2006 році викладач підвищувала рівень кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та дорадництва Подільського державного аграрно-технічного університету за напрямком “Науково-методичне забезпечення вивчення економічних дисциплін та особливості втілення в економічній освіті Болонської угоди”.

В 2011 році викладач підвищувала рівень кваліфікації в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в 2012 році в Національному університеті харчових технологій.

Викладає дисципліни: “Економіка підприємства”, “Ціноутворення”, “Основи бізнесу”, “Організація, планування та управління”.

Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області в жовтні 2012 року нагородила Світлану Миколаївну грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

   

Банзула Каріна Євгенівна

 

Викладач вищої категорії. працює в коледжі з 1992 року. Закінчила Тернопільський інститут народного господарства. В 2007 році закінчила магістратуру ПДАТУ і здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Викладає дисципліни: "Економіка і нормування праці", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Податкова система", "Менеджмент", "Бухгалтерський облік".

В 2011 році проходила педагогічне стажування та підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському Національному університеті імені Івана Огієнко, у 2012 році – у Національному університеті харчових технологій.

За багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність нагороджена грамотою Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області.

   Боднар Ірина Петрівна

 

Викладач І категорії. Закінчила Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю інженер-економіст. Викладає дисципліни "Вступ до спеціальності", "Бюджетна система".

В 2011 році викладач підвищувала рівень кваліфікації в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та в 2012 році в Національному університеті харчових технологій.

Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області в жовтні 2012 року нагородила Ірину Петрівну грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.

   

Бурденюк Світлана Вікторівна 

 

Працює у коледжі харчової промисловості з вересня 2004 року. У 2006 році Світлана Вікторівна закінчила   Подільську державну аграрно–технічну академію та здобула  кваліфікацію «магістр з обліку і аудиту»  та стала аспірантом кафедри бухгалтерського обліку.   В 2011 році викладач пройшла стажування на кафедрах фінансів та бухгалтерського обліку ПДАТУ.  Світлана Вікторівна  викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Казначейська справа», «Інформаційні системи і технології в обліку». Постійно шукає нові форми та засоби викладу матеріалу, застосовує різноманітні прийоми розвитку інтересу студентів до навчання і активізації мислення на заняттях, розвиває науково-пізнавальну активність студентів.

   

 

   

 

   

 

   

Орлицька Олена Олександрівна

 

Викладач вищої категорії. Працює у коледжі з 1990 року. Закінчила Київський державний торгово-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності". У 2007 році закінчила магістратуру ПДАТУ, здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Викладає дисципліни "Мікроекономіка", "Економіка, організація і планування", "Планування та організація діяльності підприємства", "Управління витратами", "Економічна теорія".

В 2011 році проходила педагогічне стажування та підвищення кваліфікації в Кам’янець-Подільському Національному університеті імені Івана Огієнко, у 2012 році – у Національному університеті харчових технологій.

За багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність нагороджена грамотою Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області.

   

Сидорюк Галина Іванівна

 

Головний бухгалтер коледжу. Викладач-методист вищої категорії. Закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю "Економіка і організація промислових продовольчих товарів". Викладає дисципліну "Облік і звітність в бюджетних установах".

У 2012 році комітет Верховної ради України з питань науки і освіти оголосив подяку Галині Іванівні за сумлінну працю та соціальну активність.

   

Шевчук Анатолій Михайлович

 

Викладач І категорії. В коледжі працює з 2004 року. Закінчив Подільську державну аграрно-технічну академію за спеціальністю "Менеджмент організацій". В 2008 році закінчив магістратуру Подільського державного аграрно-технічного університету, здобув кваліфікацію магістра з менеджменту організацій.

В 2012 році проходив педагогічне стажування та підвищення кваліфікації у Національному університеті харчових технологій та Подільському державному аграрно-технічному університеті.

Викладає дисципліни "Основи підприємництва", "Основи підприємницької і управлінської діяльності", "Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках", "Економіка та основи ІТ-бізнесу".

В 2012 році нагороджений грамотою за сумлінну працю, високу якість здійснення навчального процесу та з нагоди Дня працівника харчової промисловості.
   

Ясінська Тамара Павлівна

 

Старший викладач, вища категорія. Закінчила Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві". В 2000 році закінчила педагогічний факультет при Київському національному аграрному університеті.

Викладає дисципліни: "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Контроль і ревізія", "Економічний аналіз".

В 2012 році викладач підвищувала рівень кваліфікації в Національному університеті харчових технологій.

Рада директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області в жовтні 2012 року нагородила Тамару Павлівну грамотою за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність та з нагоди Дня працівників харчової промисловості.
   

Абрамова Валентина Анатоліївна

 

 

Лаборант  комісії економічних дисциплін.

 

Надійним помічником у роботі циклової комісії економічних дисциплін є лаборант Абрамова В.А.   Сумлінність та творчість, старанність та добросовісність – основні риси її діяльності. Валентина Анатоліївна  вправно оперуює новітніми інформаційними технологіями відповідно до умов сучасності.