Затвердження стратегії і перспективних напрямків розвитку діяльності

Рішення вченої ради про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності