chnu01

Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ є одним із провідних навчальних закладів міста. Його було організовано 1961 року на базі історичної будівлі зведеної в 1864 році. З 1993 року технікум харчової промисловості набув статусу коледжу і розпочав підготовку бакалаврів з харчової технології та інженерії. А у 2001 році на базі коледжу було відкрито навчально-консультаційний центр Національного університету харчових технологій (з 2007 року заочний факультет НУХТ), де випускники коледжу, бакалаври та молодші спеціалісти можуть здобути вищу освіту. З 2005 року коледж є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій і проводить підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст за спеціальностями:

  • «Облік і оподаткування»
  • «Економіка»
  • «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • «Виробництво харчової продукції»
  • «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»
  • «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»
  • «Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок»

В коледжі навчається більше 500 студентів. 

Підготовка студентів здійснюється як на державній так і на платній основі. Під час навчання, студентів забезпечують місцями для проходження навчальних та виробничих практик, а по закінченню навчання надаються робочі місця.

Навчання студентів проводиться в світлих і просторих аудиторіях, з використанням новітніх досягнень. До послуг студентів представлено 21 кабінет, 21 лабораторія, п'ять комп'ютерних класів, де встановлено понад 130 комп'ютерів з вихідом до глобальної мережі Internet . На території коледжу розташовано повноцінний стадіон із спортмайданчиками, приміщення їдальні, майстерні.

Для проживання студентів з інших міст надається гуртожиток на 360 місць, що розташований у новій будівлі в 10 хвилинах від коледжу. У приміщенні гуртожитка розташована бібліотека, у фондах якої міститься більше 100 тис. примірників літератури.

Дозвілля студентів сплановано так само ретельно, як і навчання, спортивні змагання, КВК та вечори художньої самодіяльності - це звичайне життя студентів коледжу.

 

Коледж надає освітні послуги по одержанню вищої освіти на основі рішення Державної акредитаційної комісії від 01.07.2008 р.

Ліцензія:
серія АВ № 395864 від 16.07.2008 р.
Рівень акредитації другий